EVENEMANG

Planerade evenemang 2018...

 

Detta är våra aktiviteter och träffar under 2018. Vår förhoppning är att programmet är av intresse för dig och att vi får se just dig vid en eller flera tillfällen under året. Kom gärna och delta vid våra arbetsträffar och den efterföljande mysstunden vid grillen.

 

Slåttergille

Onsdag den 5 september klockan 18.00 slår vi gräset vid smedjan. Alla är välkomna, med eller utan slåtterverktyg. Efter slåttern samlas vi för en avkopplande stund vid grillen.

Kontaktperson: Bengt Gustafsson0768-257706

Föreningen bjuder på grillmat.

 

Arbetsträff

Onsdagen den 17 oktober klockan 15.00 är det dags för årets sista arbetsträff vid Ryssnässtugan.

Kontaktperson: Rolf Andersson 0701-178673

Föreningen bjuder de närvarande på grillad korv/bröd och dricka.

 

Studiebesök

Någon gång under oktober besöker vi Borås Tidning i Viared. Vi har inte fått besked ännu när vi kan komma dit men vi är välkomna. I slutet av augusti har vi blivit lovade att få återkoppling om dag & tid, vi får vara max 25 besökare. Meddela ditt intresse/anmälan snarast, dock senast 30/9 till

Britta Henriksson0732-527390

 

Grötfest

Den årliga grötfesten går av stapeln söndag 25 november klockan 16.00 i Hultafors Bygdegård. Lennart Wasling besöker oss och visar bilder från gamla Borås.

Anmälan senast 20 november till:

Kerstin Hell 0705-399164