Styrelse

Vår styrelse...

 

Vi har i föreningen en aktiv styrelse om sju ordinarie, en suppleant och vår hedersordförande Sture Magnusson.

 

Styrelse:

Ordförande: Anders Hell

Vice ordförande: Bengt Gustafsson

Sekreterare: Britta Henriksson

Vice sekreterare: Lena Davidsson

Kassör: Kerstin Hell

Ledamot: Rolf Andersson

Ledamot: Åke Gustafsson

 

Suppleant:

AnnaLotta Fransson

 

Hedersorförande:

Sture Magnusson

 

 

Kontakta styrelsen genom att klicka på vår kontaktsida...