Om oss

Om föreningen...

 

Hembygdsrörelsen är en del av ett levande samhälle. Den skapar broar mellan det förgångna, nutiden och framtiden. Hembygdsrörelsen har ett humanistiskt och demokratiskt synsätt. Den är öppen för alla, oavsett bakgrund och ålder. den respekterar kulturarvets skiftande i form, tid och rum. Hembygdsarbetet skapar gemenskap, trygghet och identitet. Intresset för kulturarvet är drivkraften i engagemanget för hembygden.

 

En viktig del för Viareds Natur & Hembygdsförening är att försöka dokumentera får tidigare historia innan industrialiseringen förvandlade stora delar av vår hembygd.

Det finns många som idag har förlorat kunskapen om vår tidigare hembygd. Därför känns det extra angeläget att ta fram information och kunskap om gårdar och hem samt befolkningens förhållanden innan industrialiseringen.

Visred med omnejd har en lång historia som är intressant inte bara för kommande generationer, utan också för de företagare som idag har blivit en del av vår hembygd.

 

En självklar del av vår verksamhet är naturligtvis också att värna om gemenskapen för våra medlemmar genom att anordna träffar ock aktiviteter som är till nöje och glädje för alla. En annan del som ej heller får försummas är vården och skötseln av våra anläggningar.

Vi tror att många människor i framtiden kommer att ha frågor om vår hembygd . Dessa människor är vi skyldiga ett svar. Vi hoppas och tror att det finns många som vill hjälpa till att ta fram och dokumentera dessa svar.

 

Vår förening vill också bidra till att skydda och bevara vår flora och fauna till framtida naturvänner. Förändringarna i naturen innebär idag att vissa djur- och växtarter försvinner, men man kan även se att nya arter tillkommer och att andra ökar i antal.

Försurning, ökade koldioxidutsläpp samt en uppvärmning av vår planet är något som kommer att drabba många framöver.

Genom gemensamma åtgärder och mera personligt miljöansvar kan vi hjälpas åt att rädda vår natur.

 

Du kan vara med och hjälpa oss att förverkliga detta genom medlemskap i vår förening eller genom att på annat sätt stödja vår verksamhet - till exempel genom ett ekonomiskt bidrag.

 

Kontakt- och ekonomisk information finner du under fliken Kontakt.

 

Vi samarbetar med Studieförbundet Vuxenskolan.

 

/Styrelsen